Cake Thai

Cake Thai

180 NW 29th St, Miami, FL 33137

(305) 573-5082

EAT24 Free Online Ordering