Napoli Pizzeria

Napoli Pizzeria

2006 Murray Ave

Pittsburgh, Pennsylvania 15217

(412) 521-1744

Eat24 Free Online Ordering