Ambrosia India Bistro - Aptos

Ambrosia India Bistro - Aptos

207 Sea Ridge Rd , Aptos, CA 95003

(831) 685-0610

Eat24 Free Online Ordering