The Plum Tomato

The Plum Tomato

547 Boston Post Rd E, Marlborough, MA 01752

(508) 460-6565

EAT24 Free Online Ordering