Pinto Thai Bistro

Pinto Thai Bistro

10425 Tierrasanta Blvd, San Diego, CA 92124

(858) 268-8803

Eat24 Free Online Ordering