Senae Thai Bistro

Senae Thai Bistro

63 East Congress St, Tucson, AZ 85701

(520) 373-5335

EAT24 Free Online Ordering